Uudised

Valitsus toetas lennuliikluse piirangute leevendamist Euroopa Liidus

Valitsus toetas 29. september 2020  kabinetinõupidamisel lennuliikluse piirangute leevendamist ning lendude lubamist riikidesse, mille koroonaviirusesse haigestumise määr jääb alla Euroopa Liidu kahekordse keskmise

02.10 seisuga oli Euroopa Liidu keskmine haigestumismäär 200,06.

Seni on kehtinud majandus- ja taristuministri käskkirjaga kehtestatud lennuliikluse piirang riikidele, kus viimase 14 päeva koroonaviirusesse haigestumise määr 100 000 elaniku kohta on 25 või suurem. Kuna kõrge haigestumismääraga riikide arv on Euroopas kasvanud, tähendaks praeguse korra jätkumine suurema osa liinide sulgemist, mis omakorda takistaks oluliselt nii äritegevust kui ka vältimatuid tööreise.

29.09 kabinetinõupidamisel toetas valitsus ettepanekut, mille kohaselt lubatakse edaspidi lennud riikidest ja riikidesse, mille haigestumismäär 100 000 elaniku kohta viimasel 14 päeval jääb alla Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse veebilehel kajastatud Euroopa Liidu kahekordse keskmise.

Euroopa Liidu keskmise, aga ka selle alusel kehtestatud lennupiirangute kohta käiv info avaldatakse igal reedel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel aadressil:  https://www.mkm.ee/et/uudised/info-lennupiirangute-kohta

Juba varem on valitsus kehtestanud erandi, mille kohaselt tohib Tallinna Lennujaamast lennata liinilendudega Frankfurti, Helsingisse, Kopenhaagenisse, Londonisse, Riiga ja Varssavisse nakatunute suhtarvust sõltumata.

Meie partnerid: