Uudised

01.02.22 hakkas kehtima uus EL määrus, mis kehtestab esmase vaktsineerimiskuuri EL digitõendi (COVID pass) kehtivusajaks 9 kuud reisimise puhul (http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2288/oj) ja kohaldub kogu EL-is ühtemoodi. Seega võib inimene reisimisel kindel olla, et tõendit aktsepteeritakse 9 kuud riiki sisenemisel.

See määrus reguleerib riiki sisenemist aga riikidel on õigus vähendada COVID passi kehtivuse aega siseriiklikel teenustel nagu hotellid, muuseumid, teatrid, transport, suusatõstukid jne.

 Covid passi kehtivus vähem kui 9 kuud on järgnevates riikides:
• Taani 5 kuud (seejuures riiklikult on tõendist loobutud, aga vajalik haiglates ning eraasutused võivad omal initsiatiivil küsida);
• Luksemburg 6 kuud;
Austria 6 kuud, alla 18-aastastel 7 kuud;
• Leedu 7 kuud;
• Läti 5 kuud (ainult Jansseniga vaktsineerituse puhul);
• Kreeka 7 kuud;
Itaalia 6 kuud;
• Rootsi 6 kuud;
Prantsusmaa 6 kuud (alates 15.veebruar 4 kuud);
• Belgia alates 01.03.22 5 kuud;
• Ungari alates 15.02.22 6 kuud.
• Šveitsis kehtib tõend 9 kuud, hotellidese pääsevad vaid vaktsineeritud inimesed.  

Seega enne reisimist tee vajadusel tõhustusdoos, mis on nõutav osades riikides juba alates 16.a.

Erijuhud:

• Iirimaa on tõendi kontrollimisest täielikult loobunud;
• Horvaatia aktsepteerib kuni 01.02.22 välja antud tõendeid 12 kuud (ehk tagasiulatuvalt ei lühenda);
• Soome on kodanikke uuest 9 kuulisest kehtivusajast teavitades märkinud, et selle võimalikku siseriiklikku lühendamist alles hakatakse arutama;
• Maltal kehtivad välismaa digitõendid vastavalt väljastajariigi seadusele;
Bulgaarias kehtib tõend ka siseriiklikult endiselt 1 aasta. 
• Austria on ainus ELi riik, mis on kehtestanud ka tõhustusdoosiga vaktsineerituse tõendile kehtivusaja: 9 kuud. 

Kõikjal peale Austria kehtib tõhustusdoosi tõend hetkel tähtajatult.

Jälgige pidevalt oma reisi sihtkoha nõuete muutumist Välisministeeriumi lehelt: https://reisitargalt.vm.ee/

Meie partnerid: